تابعیت

مدارک و مراحل پرونده ماده واحده

 تعیین تکلیف فرزندان 18 تا 19 سال حاصل از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

 مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی مصوب 2/7/85 مجلس شورای اسلامی ، کلیه اتباع خارجی دارای شرایط ذیل میتوانند موضوع تابعیت خود را از طریق این اداره کل پیگیری نمایند.

شرایط متقاضیان  تحصیل تابعیت :

- داشتن 18 سال تمام برای فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی.

- دارا بودن  پروانه زناشویی و گواهی ثبت ازدواج رسمی بر اساس ماده قانونی 1060 قانون مدنی برای اولیای متقاضیان.

- داشتن مدرک اقامتی معتبر از قبیل کارت هویت ، دفترچه پناهندگی و یا گذرنامه اقامتی معتبر برای والدین و متقاضیان.

- متقاضیان می بایستی دارای گواهی ولادت معتبر دال بر تولد در خاک کشور جمهوری اسلامی ایران باشند .

نکته : ارائه گواهی ولادت بیمارستان و یا ارائه گواهی ولادت از پلیس اتباع خارجه مشروط به تایید ولادت در ایران الزامیست.

** مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ماده واحده ( فرزندان 18 تا 19 سال حاصل از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی )

1- اصل و تصویر مدارک اقامتی معتبر، کارت هویت، دفترچه پناهندگی و یا گذرنامه(پروانه اقامت) متقاضی (2 نسخه در برگه A4)

2- اصل و تصویر مدارک اقامتی معتبر، کارت هویت، دفترچه پناهندگی و یا گذرنامه(پروانه اقامت) پدر متقاضی (2 نسخه در برگه A4)

3- اصل و تصویر گواهی بیمارستان یا گواهی ولادت (1 نسخه در برگه A4)

4- اصل و تصویر گواهی ثبت ازدواج رسمی و دفترچه ثبت ازدواج والدین (1 نسخه در برگه A4)

5- اصل و تصویر دفترچه ثبت ازدواج والدین صفحه مشخصات زوج و زوجه (1 نسخه در برگه A4

توجه : آندسته از متقاضیانی که به دلیل فوت یکی از والدین یا هر دو و یا عدم حضور طولانی مدت پدر در کشور امکان ثبت قانونی ازدواج محقق نگردیده، ارائه اصل و تصویر گواهی فوت از مراجع قانونی در مورد فوت شدگان و تائیدیه به عدم حضور پدر متقاضی از سوی مراجع قضایی الزامی می باشد.

6- 18 قطعه عکس متحدالشکل 4*3 تمام رخ و پشت نویسی شده متقاض

7- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مادر ایرانی (1 نسخه در برگه A4

 8- گاهی اثبات هویت از کنسولگری کشور تابعه

***********************************************************************************************