اقشار آسیب پذیر

1- بیماران خاص شامل: هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، ام اس و پیوند کلیه با ارائه گواهی از بنیاد بیماران خاص.

2- خانواده های دارای معلولین جسمی، حرکتی، ذهنی، روحی یا حسی با ارائه گواهی از سازمان بهزیستی.

3- مددجویان بی سرپرست با ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و کمیته امداد.

4- زنان سرپرست خانوار تبعه خارجی که حضانت فرزندان زیر 18 سال خود را با حکم مرجع قضایی عهده دار می باشند.

5- خانواده های بی بضاعت مالی که دارای 5 فرزند زیر 18 سال هستند.

6- خانواده دارای بیماران صعب العلاج از قبیل سرطان، دیابت، هپاتیت و... با ارائه گواهی از پزشک متخصص.

7- از کارافتادگی سرپرست خانوار (بدون داشتن فرزند بالای 18 سال در پرونده شناسایی).

8- سرپرست خانوار 65 سال به بالا، بدون فرزند پسر بالای 18 سال.

9- مردان دارای سن 70 سال به بالا (بدون خانواده)  و زنان بدون سرپرست و خانواده.

10- مردان افغانی که با زنان ایرانی ازدواج و جهت ثبت ازدواج اقدام نموده اند.

11- اعضاء درجه اول خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند) با ارائه گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

12- فرزندان زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی که به علت فوت، متارکه یا مفقودیت همسر، حضانت فرزندان بر عهده مادر ایرانی می باشد و با ارائه گواهی فوت، طلاق نامه، دادنامه مبنی بر حضانت فرزند.

13- طلاب تبعه خارجی شاغل به تحصیل در مدارس علمیه جامعه المصطفی با ارائه گواهی صادره از جامعه المصطفی.

14- رزمندگانی که بیش از شش ماه در جبهه حضور داشته اند با ارائه گواهی صادره از مرجع اعزام کننده.