معرفی حوزه مدیرکل

رسانه جدید

حوزه مدیرکل:

آقای نبی بخش داودی  در تیر ماه  سال 1398 از سوی استاندار محترم سیستان و بلوچستان  به عنوان مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شده اند.
 

سوابق تحصیلی:

- ارشد زبان انگلیسی

سوابق اجرایی:

-
  مدرس

-          بخشدار بنت

-          بخشدار فنوج

-          فرماندار نیکشهر

-          فرماندار ایرانشهر

پل ارتباطی: nabibakhshdawoodi@gmail.com