معرفی کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (054)1

هادی سالاری

معاون اداره کل

33429531

داخلی 106


2

حسین بارانی

رئیس دفتر مدیرکل

33429531

داخلی 100-102


3

حسین ناصری

مسئول اموال

33429531

داخلی 111


4

شیرین صادقی

مسئول امور اجتماعی اداره کل

33429531

داخلی 127


5

فاطمه شیخ

مسئول دبیرخانه اداره کل

33429531

داخلی 130رضا آریون

مسئول اردوگاه خروج مرزی میلک

32652218


6

هوشنگ بامری

مسئول امور حقوقی وبین الملل

33429531

داخلی 143


7

عارف برنایی بجد

مسئول هماهنگی اردوگاه میرجاوه

33429531

داخلی 124


8

مهدیه دهشیبی

مسئول روابط عمومی اداره

33429531

داخلی 144


9

علی جهانبخش

مسئول انفورماتیک اداره کل

33429531

داخلی 108


10

مرتضی سپهری راد

کارپرداز اداره کل

33429531

داخلی 109


11

محمدامین شه بخش

مسئول آمار واطلاعات اداره کل

33429531

داخلی 133


12

حمیدرضا شهرکی

مسئول واحد فنی مهندسی اداره کل

33429531

داخلی 124


13

صادق صادقی

مسئول  واحد توقیف خودرو

33429531

داخلی 111


14

اسفندیارکول

مسئول اردوگاه ادیمی (نیمروز )

32693020


15

حسینعلی لشکری سیاسر

مسئول امور اداری اداره کل

33429531

داخلی 114


16

حجت اله میرشکاری

مسئول مطالعات راهبردی اداره کل

33429531

داخلی 122


17

مهدی دیوبند

مسئول اردوگاه چابهار

35333143


18

مهدی رئوف جلالی مقدم

مسئول امور ساماندهی اداره کل

33429531

داخلی 134


19

سید عباس سجادی

اپراتور اردوگاه چابهار

35333143


20

پسندکرد

مسئول انبار اداره کل

33429531

داخلی 137


21

سید محمدعلی حسینی

کارشناس امین اموال

33429531

داخلی 139


22

لیلا رجحانیان

جانشین اردوگاه ادیمی

32693020


23

پروانه فیروزی

مسئول عملکرد اداره کل

33429531

داخلی 146


24

منصور کریمی نیا

مسئول اردوگاه بازگشتی الغدیر

33289322

داخلی 9


25

محمد مهدی سالاری

مسئول آموزش اداره کل

33429531

داخلی 139


26

محمد نعیم بلوچ زهی

مسئول اردوگاه سراوان

37644045


27

اسماعیل پیران

مسئول هماهنگی حوزه سیستان واردوگاه نیاتک

32652218


28

سائمه خوی

نماینده اداره کل اتباع در فرمانداری کنارک

35380032


29

عزیزالله ستوده

مسئول نقلیه اداره کل

33429531

داخلی 145


30

محمد ناصری

مسئول اردوگاه مراقبتی الغدیر

33289320


31

احسان آذرکیش

جانشین اردوگاه الغدیر

33289320


32

رضا میرشکار

ناظر مالی اداره کل

33429531

داخلی 109


33

هادی بامری

مسئول فرهنگی اداره کل

33429531

داخلی 139


34

امید سارانی

جانشین اردوگاه  بازگشتی الغدیر

33289322


35

مهدی عباسی

مسئول اردوگاه ایرانشهر

37232519


36

محمد نور اربابی

کشیک اردوگاه مهرستان

37724400